V tomto článku sa dozvieš niečo o delení farieb – história, schémy delenia ale aj praktické využitie pri grafike a tlači. Informácie sú určené pre začínajúcich grafikov, dizajnérov, blogerov alebo pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o farbách, ich význame a využití.

Pravdou je, že jedným zo základných prvkov dizajnu vo všeobecnosti je farba. Pomocou farby vieme zanechať dojem, upútať pozornosť, navodiť pokojnú, akčnú, pohodovú či serióznu atmosféru. Vyznať sa v tejto oblasti je veľmi dôležité, pretože cez farebné tóny vieš ovplyvniť vizuál i funkčnosť daného produktu.

Pojem farba

Tento pojem má viacero významov. Vo výtvarnom umení je to prvok vizuálnej komunikácie a základný prvok maľby, vo fyzike je farba vnem vyvolaný vstupom svetla do oka a v chémií je chápaná ako pigmentový náter.

Existujú rôzne členenia farieb, napríklad achromatické farby (biela, čierna a odtiene šedej), chromatické (všetky farby okrem achromatických) a lomené farby (miešané farby chromatické s achromatickými).

Delenie z hľadiska vyvolaných pocitov farbami

Teplé farby navodzujú pozitívne emócie a nabádajú k akcii – napr.červená, žltá, oranžová.

Studené farby vytvárajú profesionálne prostredie, seriózny vzhľad. Vzbudzujú pocit autority, inteligencie, rozvoja a dôvery – napr. modrá, zelená a fialová.

Delenie z hľadiska vzťahu farieb medzi sebou

Analogické farby sú na farebnom kruhu umiestnené vedľa seba – vytvárajú harmóniu ale neposkytujú kontrast.

Komplementárne farby sú na farebnom kruhu umiestnené presne oproti sebe – navzájom sa dopĺňajú a ich kombináciou dosiahneme dostatočný kontrast.

colour-wheel-complementary-colours-desktop-resolution

Najčastejšie zobrazovaná schéma je farebný kruh – ´color wheel´. Farby v ňom sú zobrazované v základných farebných skupinách. Tento typ sa používa kvôli dobrej prehľadnosti a jednoduchosti.

Ako prvý tento diagram použil Newton v roku 1666 a viacerí vedci a umelci začali rozvíjať takýto typ farebnej schémy.

Základné farebné skupiny

Farby sa podľa najpoužívanejšieho modelu delia na primárne, sekundárne a terciárne farby.

Primárne farby: žltá, červená, modrá

Podľa tradičnej teórií o farbe sa tieto farby nedajú vytvoriť kombinovaním iných farieb a všetky ostatné farby sú z nich odvodené.

Sekundárne farby: zelená, oranžová, purpurová

Tieto farby vzniknú zmiešaním primárnych farieb.

Terciárne farby: žltooranžová, červenooranžová, červenopurpurová, modropurpurová, modrozelená, žltozelená.

Zmiešaním primárnych a sekundárnych farieb vzniknú farby terciárne. Preto sa názvy odtieňov skladajú z dvoch slov, ako napr. modrá-zelená, červená-fialová, žltá-oranžová.

Nástroje na miešanie farieb

Na uvedených stránkach si môžeš vytvoriť vlastnú paletu farieb, ktorá sa dá uložiť a následne použiť v programe. Zvolíš si kombináciu farieb, ktorá sa ti páči a môžeš ju využiť pri tvorbe plagátu, dizajnu produktu alebo ako dizajn svojej webstránky.

Color Adobe – jednoduché ovládanie, veľmi prehľadný nástroj,

Color Blender – menej interaktívny,

Try Colors – na tejto stránke si môžeš vyskúšať hru s miešaním farieb.

Grafika a tlač

V počítačoch a v printových verziach používame farebné profily RGB a CMYK, pričom profil CMYK sa používa pri tlači a farebný profil RGB pri zobrazovaní na LCD displayoch, monitoroch… Schéma CMYK predstavuje farbu ako vlastnosť povrchu predmetov, pri RGB je farba chápaná ako vlastnosť svetla.

CMYK

SubtractiveColor

  • Základné farby pigmentu sú fialová (purpurová), azúrová (zelenomodrá) a žltá (CMYK – z angličtiny cyan, magenta, yellow, black),

  • čierna farba sa pridáva kvôli kontrastnejšiemu zobrazeniu,

  • pri farebnom profile CMYK sa farba mieša odčítacím miešaním – čím viac miešaní prebehne, tým tmavší výsledok dostávame.

RGB

2000px-AdditiveColor

  • Základné farby svetla sú červená (red), zelená (green) a modrá (blue),

  • farby sa miešajú sčítacím miešaním – čím viac miešame, tým svetlejší výsledok dostávame.

Dizajnérovi by téma farieb nemala byť neznáma. Výber farieb a ich kombinácií ovplyvňuje celkový vzhľad a funkčnosť dizajnu, preto si daj záležať na tomto dôležitom prvku, či už budeš tvoriť plagát, logo alebo si vytvárať svoj vlastný blog.

Tak čo, vyznáš sa už vo farbách dizajnu trochu lepšie? ;)