Roky života, ktoré majú ostať navždy v pamäti. Stredná škola – pre niekoho najlepšia časť života, pre iných skôr otravná prekážka na ceste za dospelosťou. A čo znamená stredná škola pre mňa? Je to len budova alebo aj lekcia do života? Neberie mi toho viac, ako dáva?

Keďže som tínedžer, väčšina očakáva, že stredná škola nebude na vrchných priečkach mojich záľub. Nenávistné komentáre na štúdium nie sú ničím nezvyčajným. Načo tam mám chodiť? Aj tak mi to je nanič. Kde využijem znalosť vlnových vlastností častíc? – určite vieš, o čom hovorím. Lenže nie všetci máme rovnaký názor. Aj ja idem proti stereotypu.

Stredná škola je pre mňa povinnosťou, ale nie nenávidenou. Možno je to len dobrým rozpoložením hviezd, ktoré mi do vienka dali dobrú kombináciu kamarátov, vyučujúcich a mozgovej hmoty. A tak dokážem oceniť tie roky, počas ktorých sa mi snažia niečo dostať do hlavy. Prečo ich viem oceniť?

stredná škola: dáva alebo berie?

Učenie trochu inak

Ako príklad si zoberiem hodiny dejepisu. Veľa ľuďom tento predmet pripadá ako strata času, pretože majú pocit, že roky si aj tak vedia vygoogliť. Súhlasím, ale moje hodiny dejepisu sú iné. 

Namiesto rokov a mien sa učíme príbehy. Učíme sa súvislosti, príčiny a dôsledky. Koho majú baviť holé fakty? Uznávam, že by to bolo ľahšie. Na písomke by som napísala len pár kľúčových informácií a nemusela vymýšľať titulky časopisov, ktoré majú reflektovať danú situáciu vo svete. Nemusela by som popisovať karikatúru alebo vymýšľať nekrológ k smrti Martina Luthera. Dokonca by som sa nemusela tváriť, že niekoho sprevádzam po Aténach a veľmi múdro mu opisujem každú budovu. Ale asi práve to ma priviedlo k láske k dejinám a k záväzku, že sa naučím 5015 rokov príbehov na maturitu.

Moje pozitívne ohlasy na strednú školu nedrží len odlišná výučba, prístup hrá tiež podstatnú úlohu. Obetovanie hodiny nemeckého jazyka, aby sa učiteľ uistil, že máme informácie o terorizme vo svete alebo objasnenie protestov, ktorých sa škola zúčastňuje. Úprimné rozhovory v kabinetoch a ochota pomôcť. A taktiež možnosť dozvedieť sa viac o svete. Prednášky, návštevy ľudí, ktorí majú čo povedať, alebo akcie, ktoré nám majú otvoriť oči. Za to všetko som vďačná.

Ak sa ma teda opýtaš, čo pre mňa znamená stredná škola, tak mám jednoduchú odpoveď. Je to viac než len budova.