Top

O nás

Pracujeme v oblasti médií, online marketingu a umenia. Preto vidíme, aké dôležité sú tieto oblasti. Žijeme v digitálnej dobe a veríme, že ľudia sa môžu používaním digitálnych technológií veľa naučiť a vytvoriť si tak podmienky pre lepšiu budúcnosť. Preto sme sa rozhodli spraviť projekt Digital Jungle, ktorý spája vzdelávanie, marketing a umenie.

Čo je náš zámer?

Všimli sme si, že tu chýbajú dlhodobé vzdelávacie aktivity, ktoré by sa venovali digitálnej tvorbe. Že tu chýbajú kurzy, vďaka ktorým by sa nie len mladí ľudia naučili prezentovať vlastnú tvorbu a využívali možnosti technológií pre vytvorenie si lepšej budúcnosti. Preto sme sa zamerali na tri oblasti:
  • Tvorba prezentačných webových stránok a blogov z voľne dostupných zdrojov.
  • Vzdelávanie vo vizuálnej tvorbe a budovanie vizuálneho vnímania.
  • Tvorba kreatívnych textov a kvalitných článkov.

Prečo sú podľa nás tieto oblasti dôležité?

Vedieť si spraviť webovú stránku poskytuje príležitosť prezentovať svoje zručnosti a znalosti. Zároveň je možné túto schopnosť využiť v zamestnaní prípadne pri vlastnom podnikaní, nech by bolo v čomkoľvek. S kvalitným webom súvisí aj jeho pekná vizuálna stránka a texty, ktoré zaujmú a oslovia verejnosť.

Kto sú lektori?

Lektormi sú profesionáli z praxe, ktorí majú aktuálne informácie a praktické skúsenosti z daného segmentu. Sledujú trendy a vedia, čo je naozaj dôležité. Zároveň vo voľnom čase vzdelávajú mládež i dospelých. Viac o lektoroch sa dočítaš v tomto článku.

Veľa pohody praje tím Digital Jungle.