Keď je niekto profesionál vo svojom odbore, nemusí byť hneď dobrým lektorom. Preto pre Digital Jungle vyberáme ľudí, ktorí sú nielen odborníci vo svojom odbore, ale ťa aj zaujmú, naučia, vypočujú, poučia. Vedia prezentovať a viesť. Preto sme si ich vybrali. Predstavujem ti náš tím.

Zuzana Brendzová

zuna

Som zakladateľka projektu Digital Jungle. 

Mám za sebou pár úspešných štúdií na rôznych vysokých školách, no čo ma popri škole bavilo asi najviac, bolo vymýšľanie rôznych malých projektov, robenie grafického dizajnu či práca vedúcej v tábore. Popri škole som toho stíhala celkom dosť a moj profesijný profil rástol. Asi aj vďaka tomu som hneď po štúdiu nastúpila pracovať pre Apple Premium Reseller ako marketingová manažérka a potom do digitálnej marketingovej agentúry.

Viac o mne nájdete v mojom profile.

 

Vojtech Ruman

vojto

Vojto je grafický dizajnér a pedagóg v jednom. Momentálne učí na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu a na VŠMU a VŠVU. Jeho práce ste mohli vidieť na mnohých výstavách napríklad v Bratislave, Plzni, Prahe či Berlíne. V Digital Jungle je lektorom kurzu grafického dizajnu v Bratislave.

Niektoré Vojtové práce si môžeš pozrieť na jeho Behance profile a viac o ňom si prečítaj tu.

 

Petra Kováčová

Petra-Kovacova

Peťa začínala s písaním v stredoškolskom časopise. Na vysokej škole študovala žurnalistiku, kde popritom využila príležitosti pracovať v printovom týždenníku, v lifestylovom online magazíne, ale aj v rádiu a televízii ako redaktorka.

Po skončení posledného ročníka sa prihlásila na stáž do online marketingovej agentúry, kde pracuje dodnes na pozícii copywritera. Tvorí články, persóny a píše na témy z rôznych oblastí. 

Prečítajte si o Peti viac v jej profile.

 

Matej Orovan

Matej-Orovan

Matej je vývojár webových stránok. Okrem programovania rieši kreatívne zadania a skladá grafiku do kódu. Venuje sa aj optimalizácii stránok hlavne z hľadiska použiteľnosti a SEO. Weby nielen rád vytvára, ale ich tvorbu s obľubou učí druhých. Kedysi pracoval ako stredoškolský učiteľ a majster pre predmety tvorby webových stránok. 

Viac o Maťovi sa dozviete v jeho profile.

 

Matej Petrík

Matej-Petrik

Matej vyštudoval aplikovanú matematiku na UKF, no pracuje ako grafický dizajnér. V tomto odbore robí už 7 rokov a momentálne vedie vlastnú fullservisovú agentúru. Okrem toho už dva roky organizuje grafické workshopy na katedre žurnalistiky FF UKF

Viac o Maťovi.

 

Matúš Molnár

Matus-Molnar

Matúš študoval úžitkové výtvarníctvo v Kremnici. Naň nadviazal štúdiom na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre odborom masmediálna komunikácia a reklama, neskôr žurnalistika. Pracoval v reklamných agentúrach od Prahy cez Bratislavu až pod Nitru. Momentálne vedie kreatívny tím ľudí vo vlastnej reklamnej agentúre, kde skúša nové formy propagácie a reklamy.

Viac sa dočítate v Matúšovom profile.

 

Monika Floreková

Monika-Florekova

Už počas vysokej školy bola súčasťou marketingového tímu a vymýšľala jednu ideu za druhou. Začínala ako asistentka projektového manažéra v menšej reklamnej agentúre a neskôr stála pri rozbiehaní start-upu ako asistentka marketingového manažéra. Dnes pracuje v digitálnej marketingovej agentúre ako copywriterka.

Viac o Monike nájdete tu.

 

Naši lektori sa stali členmi tímu Digital Jungle predovšetkým preto, že chcú viesť mladú generáciu k samostatnosti a rozvíjať jej schopnosti prezentovať seba a svoju tvorbu. Chcú mládeži odovzdať všetko, čo sa doteraz naučili v profesijnom živote. Pomôcť jej rozvíjať sa v tom, čo ju baví a v oblastiach, ktoré môže využiť vo svojom budúcom zamestnaní alebo pri podnikaní.